fbpx
Skip to main content

Sportiheld

Sportiheld is een leuke weerbaarheidstraining die bestaat uit vijf thema lessen en één terugkomdag, deze worden verzorgd door een Sportdocent. Deze training is ontworpen voor groep 2 en groep 6. Tijdens de training leren ze allerlei vaardigheden om een echte Sportiheld te zijn. Door op school aandacht te besteden aan weerbaarheid en sociale vaardigheden wordt op latere leeftijd probleemgedrag zoals pesten, agressie of depressie voorkomen. Kinderen worden bewust van hun eigen gedragingen, leren beter met elkaar te communiceren en met elkaar om te gaan. De terugkomdag vindt één maand na de laatste les plaats. Hierin worden alle thema herhaald en behalen ze hun Sportiheld diploma!

Sportiheld in groep 6 

De Sportiheld is een traject van vijf aaneengesloten weken, daarin gaan de leerlingen vijf thema’s klassikaal behandelen. De thema’s zijn besef van jezelf (ik), besef van de ander (jij), grenzen, luisteren naar de ander en vertrouwen op elkaar. De terugkomdag vindt één maand na de laatste les plaats. Hierin worden alle thema herhaald en leren de leerlingen hun voortgang presenteren en vieren. 

Het doel van de training is om bewustwording van gedrag te creëren bij de leerling. Dit is de eerste stap in verandering in gedrag. Kinderen worden gestimuleerd zich kwetsbaar op te stellen. Hierdoor komen er gevoelige onderwerpen omhoog. Deze training heeft ook een signalerende functie voor kinderen die specifieke of gespecialiseerde hulp nodig hebben. Bijzonderheden worden na iedere training gerapporteerd aan de leerkracht.

De voordelen van Sportiheld 

 1. De leerling ontwikkelt bewustwording van eigen gedrag. 
 2. De leerling leert het aangeven van eigen grenzen. 
 3. De leerling leert rekening houden met de ander. 
 4. De leerling ontwikkelt respect voor de grens van een ander. 
 5. De leerling leert te vertrouwen op de ander. 

     Sportiheld in groep 2 

     Sportiheld voor groep 2 is een traject van vijf aan een gesloten weken waar de leerlingen een training krijgen om een superheld te worden. Het is aan te bevelen om deze lessen onderdeel te laten zijn van de gymles waarin in drie vakken wordt gewerkt, de maximale groepsgrootte is 8 kinderen. Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aanbod; besef van jezelf (ik), besef van de ander (jij), grenzen, luisteren en elkaar vertrouwen. De terugkomdag vindt één maand na de laatste les plaats. Hierin worden alle thema’s herhaald en behalen ze hun Sportiheld diploma! 

     Het doel van de training is om bewustwording te creëren bij de leerling over zijn eigen gedrag en te leren communiceren wanneer hun grens is bereikt. Bewust zijn van je eigen gedrag is de eerste stap in verandering van het gedrag. Kinderen worden gestimuleerd zich kwetsbaar op te stellen. Deze training heeft ook een signalerende functie voor kinderen die bepaalde sociale vaardigheden nog niet ontwikkeld hebben. Bijzonderheden worden na iedere training gerapporteerd aan de leerkracht.

     Nóg meer bewegen op school? 

     Het is ook mogelijk sport- en beweegactiviteiten breder te integreren op uw school. Zo denkt Sportdocent mee over het beweegvriendelijker inrichten van het schoolplein – eventueel in combinatie met pleinspelen – en zijn onze methodes toe te passen in het klaslokaal, waarmee we bewegend leren opstarten.

     Nieuwsgierig hoe pleinspelen op uw school eruit kan zien? Of hoe we sport en bewegen nóg breder kunnen integreren? Neem voor meer info of nadere kennismaking vooral contact op via 035 – 30 30 039  of door onderstaand contactformulier in te vullen.


     Contactformulier Sportdocent Onderwijs – Sportiheld