fbpx
Skip to main content

Motorische Remedial Teaching (MRT)

Uit een observatie van de vakleerkracht bewegingsonderwijs kan naar voren komen dat bepaalde kinderen motorisch achterlopen op het gemiddelde en baat hebben bij extra gymlessen. Sportdocent biedt in deze gevallen Motorische Remedial Teaching (MRT) aan.

Wat is MRT?

MRT is bedoeld voor kinderen die tijdens de reguliere gymlessen niet of moeilijk kunnen meekomen. Dit is een wekelijkse extra gymles met meer persoonlijke aandacht voor het kind. Twee belangrijke aspecten staan centraal tijdens deze gymles:

 • Voorbereiding gymlessen. Leerlingen die MRT volgen, worden voorbereid op gymlessen met de klas die nog gaan komen.
 • Persoonlijke aandachtspunten. Er wordt per kind gekeken wat hij of zij nodig heeft en hierop wordt ingespeeld. Zodat kinderen door de MRT lessen weer gaan stralen!

‘Ik werd laatst aangesproken door de moeder van een MRT-deelneemster. Ze gaf aan dat haar dochter met veel plezier iedere woensdag sport, zich gezien voelt en zelfverzekerder in het leven staat. Zij ging onlangs naar een kinderfeestje waar ze ging klimmen alleen was ze bang voor hoogtes. Door de MRT lessen heeft ze het toch geprobeerd en kon ze met plezier het kinderfeestje beleven.’

Sjohn van Gulik, vakleerkracht bewegingsonderwijs bij Sportdocent.

MRT op uw school

Omdat de activiteiten, omvang en focus van MRT per kind verschilt, heeft Sportdocent een plan ontwikkeld voor de kinderen die moeilijk mee kunnen komen tijdens de reguliere gymles. Dit plan wordt afgestemd op de wensen van uw school. Dit houdt in dat we starten met een kennismakingsgesprek, van waaruit we uw wensen samen bespreken om elkaars verwachtingen en informatie te laten aansluiten op het MRT-plan.

Indien nog niet bekend is welke leerlingen in aanmerking komen voor MRT, is de eerste stap van het plan het observeren van de reguliere gymles. Vervolgens bespreken we samen met de groepsleerkracht en/of vakleerkracht, en hierop volgend met de ouders, welke kinderen aangemeld worden voor de MRT-lessen. Die lessen vinden wekelijks op gezette dagen en tijden plaats in de gymzaal. Iedere leerling ontvangt een persoonlijk plan, dat wekelijks wordt bijgewerkt. Na een tussenevaluatie volgt uiteindelijk een eindevaluatie, inclusief diploma. Op het diploma beschrijven we een advies voor een eventueel vervolgtraject.

 • Stap 1
  • Aanvraag MRT
 • Stap 2
  • Vrijblijvend kennismakingsgesprek
 • Stap 3
  • Observatiemoment
 • Stap 4
  • Uitnodiging MRT voor kind
 • Stap 5
  • Kennismakingsgesprek kind
  • Opstellen handelingsplan
  • Uitvoering MRT
 • Stap 6
  • 1e Evaluatiemoment
 • Stap 7
  • Afsluiting met diploma
  • En eventueel vervolgtraject
Het belang van een goede motoriek

De fysieke, sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling die kinderen doormaken, is ongekend. Inherent hieraan is dat dit veel onderlinge verschillen oplevert. Er zijn aangepaste lesprogramma’s voor kinderen die voorlopen of achterlopen in bijvoorbeeld taal en rekenen. Zo blijven ze uitdaging vinden in de lesstof en ontwikkelen ze zich op hun eigen niveau door. Binnen de reguliere gymles wordt er gevarieerd les gegeven, echter met name de kinderen die motorisch, cognitief of sociaal achterlopen kunnen moeilijk aanhaken op het beweegniveau om verschillende redenen.

Hierdoor verliezen ze het plezier in sport en beweging en soms ook op sociaal vlak is het lastiger om aansluiting te krijgen bij klasgenoten. Dit laatste voorbeeld geeft – los van het fysieke aspect – het belang van een goede motoriek aan. De motorische ontwikkeling van een kind hangt namelijk nauw samen met de (positieve dan wel negatieve) ontwikkeling van o.a. het zelfbeeld, leervermogen en sociale vaardigheden.

Geïnteresseerd in een kennismakingsgesprek om samen te bespreken welke mogelijkheden er voor uw school zijn? Vul dan het contactformulier in.


Contactformulier Sportdocent Onderwijs – MRT