fbpx
Skip to main content

Waarom bewegen óf leren? Ga voor bewegend leren!

We zouden een pagina vol kunnen schrijven over de positieve effecten van bewegen op kinderen. Dat het de motorische ontwikkeling stimuleert. Een gezonder lichaam oplevert. Dat het zelfvertrouwen en welbevinden van kinderen vooruitgaat. Dat bewegen bijdraagt aan de concentratie en taakgerichtheid van kinderen. Dat het in het klaslokaal de sfeer, het gedrag en de aandacht van kinderen ten goede komt. En dat schoolprestaties ervan verbeteren. Maar goed: als onderwijsprofessional weet u dit waarschijnlijk al lang. Eigenlijk is vrijwel iederéén ervan overtuigd dat er vrij veel voordelen kleven aan voldoende beweging voor kinderen. Des te frappanter dat slechts de helft van de kinderen in Nederland voldoet aan de beweegrichtlijn – een uur per dag matig tot intensief bewegen – en dat kinderen ongeveer twee derde van hun schooldag zittend doorbrengen.

Wat is bewegend leren?

Ondanks dat scholen tegenwoordig moeten voldoen aan 2x per week 45 minuten bewegingsonderwijs, is er vaak geen extra ruimte om meer beweegmomenten in te plannen. Waar haal je dan die beweegwinst vandaan? Bij Sportdocent opteren we om niet te kiezen tussen bewegen óf leren, maar om bewegen op te nemen in het lesprogramma. Hoe? Met bewegend leren.

In een notendop:

  • Bewegend leren is het afwisselen van cognitieve leeractiviteiten met beweegactiviteiten of het integreren van beweegactiviteiten bij de cognitieve leeractiviteit;
  • Bewegend leren werkt het beste bij het automatiseren of herhalen van lesstof.
  • Bewegend leren kan plaatsvinden als bewegen tussen leren, bewegen tijdens leren of bewegen om te leren.
  • Bewegend leren kan overal plaatsvinden, van het klaslokaal tot de gang en van een speelzaal tot het schoolplein.

Bewegend leren heeft als groot voordeel dat leerlingen op een actieve manier bezig zijn met lesstof. Kinderen zijn gemotiveerder en beleven meer plezier. Bewegend leren bevordert de sociaal- emotionele ontwikkeling en de leerresultaten.

Bewegend leren bij Sportdocent

Sportdocent verzorgt sport- en beweegactiviteiten in het onderwijs en de kinderopvang. Voor het (primair) onderwijs varieert dit van de inzet van vakleerkrachten bewegingsonderwijs om de gymles te verzorgen, tot het organiseren van evenementen, zoals de Koningsspelen, Pietengym of een sportdag. En onze sportprofessionals verzorgen zodoende bewegend leren.

In de praktijk betekent dit dat een onderwijsassistent met sportachtergrond van Sportdocent gedeeltes van lessen overneemt, om aangeleerde stof te herhalen en automatiseren, door middel van bewegend leren. In totaal doet deze sportprofessional dit drie aaneengesloten lesuren per week. We werken met een jaarprogramma, waarbij de groepsleerkracht iedere week de lesstof aanreikt aan de onderwijsassistent. Het programma wordt op maat gemaakt voor de betreffende basisschool.

Bewegend leren maakt onderdeel uit van een totaalpakket van Sportdocent – de Vakgroep bewegingsonderwijs Sportdocent – waarmee we het bewegingsonderwijs op scholen structureel naar een hoger niveau tillen en zowel groepsleerkrachten als schoolleiders de zorg omtrent het bewegingsonderwijs volledig uit handen nemen. Het is desgewenst mogelijk de onderdelen van dit totaalpakket – zoals bewegend leren – als losse dienst af te nemen.

Benieuwd hoe Sportdocent op uw school bewegend leren kan integreren in het lesprogramma? Vul dan onderstaand contactformulier in of bekijk de contactmogelijkheden bovenaan deze pagina.


Contactformulier Sportdocent