fbpx
Skip to main content

Primair onderwijs

Veel bewegen loont. Zeker voor kinderen in het primair onderwijs. Niet alleen bevordert het hun motorische ontwikkeling, ook op cognitief en sociaal vlak is sport en beweging onmisbaar voor kinderen. Uit onderzoek blijkt zelfs dat je er beter door presteert in de schoolbanken! Het is dan ook een positieve ontwikkeling dat het (primair) onderwijs steeds meer ruimte creëert voor die beweegbehoefte. Waar veel scholen echter tegenaanlopen, is dat de ruimte in het lesprogramma, budget en wat leerkrachten aankunnen qua extra werkdruk, beperkt is. Sportdocent Onderwijs zet zich daarom keihard in om de beweegmomenten op scholen van een zo hoog mogelijke kwaliteit te laten zijn. Ons streven is zelfs extra beweegmomenten te creëren. Belangrijk uitgangspunt is dat we de groepsleerkracht hier zo min mogelijk extra mee belasten. Sterker nog: we stellen onszelf als doel de groepsleerkracht juist verder te ontlasten!

Sportdocent Vaksectie Bewegingsonderwijs

Waar in het voortgezet onderwijs veel scholen een interne vaksectie hebben, is dat in het primair onderwijs minder het geval. Dat komt onder andere door kleinere vacatures en andere organisatievormen school breed. Dit alles zorgt ervoor dat gymdocenten niet tot nauwelijks personen hebben om vakinhoudelijk mee te sparren. Bovendien is het voor een school, dan wel een stichting, lastig een eenduidig, weloverwogen sportbeleid uit te zetten, dat uitgewerkt wordt over de gehele school, van de gymzaal en het schoolplein tot het schoolkamp en Sinterklaasactiviteiten.

Sportdocent Onderwijs heeft daarom een externe vaksectie voor het primair onderwijs ontwikkeld: de Sportdocent Vaksectie Bewegingsonderwijs. Met deze vaksectie vormen we de beweegpartner voor alle scholen binnen een stichting. Vanuit de Sportdocent Vaksectie Bewegingsonderwijs verzorgen gymdocenten van Sportdocent gymlessen, staan er gymdocenten klaar om kortstondig, dan wel langdurig verlof op te vangen, ontwikkelen we pleinspelen in en na schoolpauzes en bieden we ondersteuning tijdens evenementen, welke we overigens ook volledig organiseren. Daarnaast denken we mee over het integreren van bewegend leren in de klas, het beweegvriendelijk inrichten van het schoolplein en het activeren van het gebruik van dat schoolplein met de juiste materialen.

We organiseren al deze activiteiten niet alleen, we denken ook actief mee over de invulling van de sport- en beweegdoelen. Dé manier om een sport- en beweegbeleid uit te rollen over alle scholen binnen een stichting en voor scholen om zich te profileren met een vakdocent die op efficiënte, professionele wijze het beweegaanbod neerzet en door ontwikkelt. En doordat alle onderdelen elkaar versterken, creëren we stichting breed een beweeglijn, waarmee het beweegniveau op iedere school omhoog gaat!

Losse activiteiten

De Sportdocent Vaksectie Bewegingsonderwijs is niet de enige manier waarop we scholen in het primair onderwijs helpen in het doorontwikkelen en creëren van beweegmomenten. Alle onderdelen van de vaksectie bieden we namelijk ook los aan. Heeft u alleen behoefte aan een gymdocent – wellicht voor een kortstondige invalperiode – of wilt u uw collega’s ontlasten in het organiseren en begeleiden van evenementen, zoals Pietengym, de Koningsspelen of een sportdag? Ook dat is mogelijk!

Voor scholen die geen ruimte hebben voor of behoefte aan een vakleerkracht bewegingsonderwijs die de gymlessen verzorgt, hebben we een lesmethode. Kant-en-klare gymlessen volgens de leerlijnen van het Basisdocument bewegingsonderwijs, direct te implementeren door de groepsleerkracht. De gymlessen zijn toepasbaar op alle leerjaren, waardoor de gymles ’s ochtends opgebouwd wordt en de hele dag blijft staan.

Bovendien biedt Sportdocent een gymbeoordelingstool aan, waarmee leerlingen tijdens de gymles objectiever en integraal beoordeeld worden: Sport 360. Deze app is door leerlingen zelf te gebruiken!

Voor meer informatie over Sportdocent Onderwijs kunt u bovenstaande pagina’s bezoeken, onderstaand contactformulier invullen of bellen naar 035 30 30 039.


Contactformulier Onderwijs