fbpx
Skip to main content

Bewegen in het onderwijs

Scholen kunnen een belangrijke rol spelen in het stimuleren van kinderen om (nog) meer te bewegen en buiten te spelen. Sportdocent ontzorgt u graag op het gebied van sporten, bewegen en (buiten)spelen door het creëren van zoveel mogelijk kwalitatieve beweegmomenten in en rondom de klas, tijdens een dynamische schooldag. Dat vergroot volgens ons de kans dat kinderen een leven lang bewegen.

Wij verzorgen alles rondom bewegen in het onderwijs. Zo geven vakleerkrachten (in dienst van Sportdocent) op structurele basis en invalbasis gymles in het primairvoortgezet en speciaal onderwijs. De grootste groep collega’s is actief in het primair onderwijs, waar onze vakleerkrachten onder andere via de werkdrukgelden door basisscholen worden ingezet om gymlessen en andere sportactiviteiten te verzorgen. Daarnaast helpen we scholen en schoolbesturen met visietrajecten omtrent bewegen en implementatietrajecten voor bijv. een dynamische schooldag of bewegend leren. Ook hebben we een leerlingvolgsysteem, waarmee de progressie van leerlingen tijdens de gymles objectiever en integraal in kaart gebracht wordt.

Buiten de gymles zijn er natuurlijk nog veel meer mogelijkheden om sport en bewegen te stimuleren en integreren op school. Daar is bovendien niet altijd een lesbevoegdheid voor nodig. We zetten daarom sportbegeleiders en -coördinatoren (onderwijsassistenten) in om pleinspelen in de schoolpauzes te laten verzorgen en scholen te ontzorgen op het gebied van sportieve evenementen. Daarnaast leggen we graag de link tussen het onderwijs en de kinderopvang: specifieke spellen en activiteiten komen voor in de gymles of tijdens pleinspelen en laten we terugkomen in ons activiteitenaanbod op kinderopvanglocaties in de buurt, zodat ook daar de beweeglijn wordt doorgetrokken.

De discussie over de werkdruk binnen het primair onderwijs zorgt ervoor dat onze sportdocenten een bredere rol spelen. Dat is vaak een prominentere rol: die van bewegingsspecialist. Zo zijn steeds meer van onze collega’s actief bij de organisatie van specifieke activiteiten binnen het onderwijs. Onze mensen worden ondersteund door middel van opleiding en begeleiding, en inhoudelijk door bijvoorbeeld het faciliteren van draaiboeken voor evenementen.

Neem vrijblijvend contact op om te kijken hoe Sportdocent uw organisatie kan ontzorgen op het gebied van sport en bewegen binnen het onderwijs.