fbpx
Skip to main content

Bewegen in het onderwijs

Scholen en kindcentra hebben een unieke positie. Het zijn plekken waar kinderen vaste beweegmomenten hebben (van bewegingsonderwijs tot sport op het plein, bewegend leren etc.) of waar een vast beweegmoment gecreëerd kan worden (dynamische schooldag).

De jeugd verplaatst zich steeds meer van het speelplein richting de (spel)computer. Sportdocent zet zich daarom in om zoveel mogelijk beweegmomenten te creëren én om de vaste beweegmomenten die kinderen hebben van een zo hoog mogelijke kwaliteit te laten zijn. Dat vergroot volgens ons de kans dat kinderen een leven lang bewegen.

Wat is Sportdocent Onderwijs?

Om onze dienstverlening zo specialistisch mogelijk te maken, is Sportdocent opgedeeld in Sportdocent Kinderopvang en Sportdocent Onderwijs. Vanuit het laatstgenoemde initiatief verzorgen wij alles rondom bewegen in het onderwijs. Zo geven vakleerkrachten (in dienst van Sportdocent) op structurele basis en invalbasis gymles in het primairvoortgezet en speciaal onderwijs. De grootste groep collega’s is actief in het primair onderwijs, waar onze vakleerkrachten onder andere via de werkdrukgelden door basisscholen worden ingezet om gymlessen en andere sportactiviteiten te verzorgen. Daarnaast helpen we scholen en schoolbesturen met visietrajecten omtrent bewegen en implementatietrajecten voor bijv. een dynamische schooldag of bewegend leren. Ook hebben we een leerlingvolgsysteem, waarmee de progressie van leerlingen tijdens de gymles objectiever en integraal in kaart gebracht wordt.

Buiten de gymles zijn er natuurlijk nog veel meer mogelijkheden om sport en bewegen te stimuleren en integreren op school. Daar is bovendien niet altijd een lesbevoegdheid voor nodig. We zetten daarom sportbegeleiders en -coördinatoren in om pleinspelen in de schoolpauzes te laten verzorgen en scholen te ontzorgen op het gebied van sportieve evenementen, zoals de KoningsspelenPietengymschoolkampenjaarlijkse sportdagen en sportdagen tijdens studiedagen. En we kunnen de link leggen tussen het onderwijs en de kinderopvang: specifieke spellen en activiteiten komen voor in de gymles of tijdens pleinspelen en laten we terugkomen in ons activiteitenaanbod op kinderopvanglocaties in de buurt, zodat ook daar de beweeglijn wordt doorgetrokken.

Onze mensen worden vanuit Sportdocent ondersteund in deze rol door middel van opleiding en begeleiding, en inhoudelijk door bijvoorbeeld het faciliteren van draaiboeken voor evenementen en kennis middels onze experts.

Buiten de gymles zijn er natuurlijk nog veel meer mogelijkheden om sport en bewegen te stimuleren en integreren op school. Daar is bovendien niet altijd een lesbevoegdheid voor nodig. We zetten daarom sportbegeleiders en -coördinatoren in om pleinspelen in de schoolpauzes te verzorgen en scholen te ontzorgen op het gebied van sportieve evenementen, zoals de Koningsspelen, Pietengym, schoolkampen, jaarlijkse sportdagen en sportdagen tijdens studiedagen. En we kunnen de link leggen tussen het onderwijs en de kinderopvang: specifieke spellen en activiteiten komen voor in de gymles of tijdens pleinspelen en laten we terugkomen in ons activiteitenaanbod op kinderopvanglocaties in de buurt, zodat ook daar de beweeglijn wordt doorgetrokken.

De discussie over de werkdruk binnen het primair onderwijs zorgt ervoor dat onze sportdocenten een bredere rol spelen. Dat is vaak een prominentere rol: die van bewegingsspecialist. Zo zijn steeds meer van onze collega’s actief bij de organisatie van specifieke activiteiten binnen het onderwijs. Onze mensen worden vanuit Sportdocent ondersteund in deze rol door middel van opleiding en begeleiding, en inhoudelijk door bijvoorbeeld het faciliteren van draaiboeken voor evenementen.

Sportdocent kennis en inspiratie

Wil jij het team inspireren op het gebied van bewegend leren? Heb je meer kennis en achtergrond nodig op de school om bewegend leren goed van de grond te laten komen? Ook daarvoor kun je Sportdocent inzetten middels consultancy. We stemmen samen met de school af wat de wensen en behoeften zijn. Vanuit daar maken we een passend plan om het team bij te scholen en op deze wijze bewegend leren vanuit visie en tevens evidend based neer te zetten in de school.

Contactformulier Onderwijs