fbpx
Skip to main content

Totaalpakket bewegen

Bewegingsonderwijs, evenementen als de Koningsspelen en Pietengym, pleinspelen en de lesmethode: alle diensten, producten en activiteiten van Sportdocent Onderwijs bieden we scholen in het primair onderwijs los aan. Dat betekent in de praktijk dat we op school A misschien bewegingsonderwijs verzorgen en een sportdag organiseren, waar we bij school B alleen meedenken over de invulling van een sportief schoolkamp. We merken echter dat veel scholen in het primair onderwijs behoefte hebben aan én baat hebben bij een beweegpartner, in de breedste zin van het woord. Een partij die meedenkt over de invulling van sport- en beweegdoelen op een school, met de overkoepelende visie van de bijbehorende stichting centraal. Een partij die vervolgens het bestuur en de leerkrachten ontlast in het organiseren van activiteiten om deze doelen te behalen. Oftewel: een partij die niet de sportdag organiseert óf bewegingsonderwijs verzorgt, maar een partij die beiden voor zijn rekening neemt en ook nog eens nadenkt hoe die activiteiten nog beter kunnen aansluiten bij de beweeg- en onderwijsvisie van de school.

Wat kunt u verwachten van het totaalpakket bewegen?

De basisdienstverlening van Sportdocent maakt uiteraard deel uit van het totaalpakket bewegen. Onze vakleerkrachten verzorgen dus bewegingsonderwijs op scholen binnen de stichting. Het opstellen en invullen van een sportief jaarplan, de organisatie van sportieve activiteiten, zoals het jaarlijkse schoolkamp, sportdagen (tijdens studiedagen), de Koningsspelen, Pietengym en pleinspelen in pauzes, bewegend leren en een beweegvriendelijk schoolplein: alle sport- en beweegvraagstukken die uw stichting – of scholen binnen uw stichting – tegenkomt, nemen wij u uit handen.

Bent u benieuwd wat de Vakgroep bewegingsonderwijs van Sportdocent voor uw scholenstichting binnen het primair onderwijs kan betekenen? Vul dan onderstaand contactformulier in of neem direct contact met ons op, via 035 30 30 039.

Totaalpakket bewegen

Steeds meer scholen en besturen hebben de behoefte om ook bewegen tot een hoger plan te tillen. Vanuit die optiek werken wij met een vakgroep bewegen. Wij organiseren hiermee een boven schoolse werkgroep om hiermee de vertaling van visie naar de scholen te realiseren.

Wat organiseert de vakgroep nog meer:

 • Vervanging van zieke vakleerkracht
 • Afstemming met gemeentes rondom zalen en materialen
 • Het optimaliseren van de gymroosters
 • Verantwoording van wet- & regelgeving
 • Begeleiding van vakleerkrachten

Door de vakgroep verder uit te breiden, wordt er meer ingezet op borging en tevens het verder professionaliseren. De vakgroep is een samenwerking tussen verschillende (vak-)leerkrachten. De vakgroep zorgt voor een visie op bewegen en bewegingsonderwijs, verbinding tussen (vak-)leerkrachten en scholen en de mogelijkheid tot het effectief inzetten van (vak-)leerkrachten.

Wat doet de vakgroep concreet:

 • Organiseren van bijeenkomsten met (vak-) leerkrachten van alle scholen binnen de stichting, met:
  • Focus op verbinden en ontmoeten
  • Focus op met en van elkaar leren (intervisie)
  • Focus op verdieping van het vakgebied door bij- en nascholing
  • Opzetten van begeleiding trajecten (voor start- en vakbekwame vakleerkrachten)
 • Vakwerkplan:
  • In het vakwerkplan zit een bestuurs- en een schooldeel. In het vakwerkplan heeft de stichting op macroniveau beschreven wat haar visie is bewegingsonderwijs en hoe zij haar visie wil bereiken.
   De school heeft op mesoniveau beschreven wat de afspraken zijn binnen school voor bewegen en bewegingsonderwijs en de jaarplanning met lesinhoud. De vakgroep draagt er zorg voor dat alles scholen in het bezit zijn van een dergelijk vakwerkplan.
  • In het vakwerkplan maakt het bestuur en/of de school/vakleerkracht een keuze over de inhoud van de lessen bewegingsonderwijs. Vanuit welke visie worden de lessen ingericht, wordt er gebruikt gemaakt van een methode en welke leerlijnen komen in de jaarplanning zijn zaken die in het vakwerkplan beschreven staan.
  • In de jaarplanning maakt de school/vakleerkracht op planmatige wijze een overzicht hoe de leerdoelen voor het vak bewegingsonderwijs worden aangeboden tijdens de schoolloopbaan van een leerling. De jaarplanning beschrijft de doorlopende leerlijnen die gehanteerd worden.
   • De jaarplanning is in het geval van ongelukken en aansprakelijkheid de onderbouwing hoe en op welke wijze bewegingsthema’s methodisch zijn opgebouwd. De vakgroep kan hierin samen optrekken en scholen adviseren.
   • Borging van de ontwikkelingen
   • Visievorming vanuit de stichting en de doorvertaling naar de scholen
   • Kwaliteitsimpuls
   • Meedenken rondom bewegingsonderwijs vraagstukken
   • Dilemma’s gymzalen + aanspreekpunt richting gemeente aan partners

   Tevens is er de mogelijkheid voor het opzetten van een onderzoeksgroep (Professionele leergemeenschap).

   Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Contactformulier Sportdocent Onderwijs