fbpx
Skip to main content

POWER-Training in het VO

POWER-training is een weerbaarheidstraining die bestaat uit vijf thema lessen en één terugkomdag. Deze training is bedoeld voor de leerlingen uit het voortgezet onderwijs. De groep bestaat uit maximaal 8 leerlingen en zijn geselecteerd door de docent. Door op school aandacht te besteden aan weerbaarheid en sociale vaardigheden voorkom je op latere leeftijd probleemgedrag zoals pesten, agressie of depressie. Jongeren worden bewust van hun eigen gedragingen, leren beter met elkaar te communiceren en met elkaar om te gaan.

De POWER-training wordt verzorgd door een Sportdocent. In een traject van vijf aan een gesloten weken gaan de deelnemers vijf thema’s behandelen. De thema’s zijn besef van jezelf, besef van de ander, grenzen, opkomen voor jezelf en Zie-Kies-Doe. De terugkomdag vindt één maand na de laatste les plaats. Hierin worden alle thema’s herhaald en leren de deelnemers hun voortgang presenteren en vieren. 

Het doel van de training is om bewustwording van gedrag te creëren bij de deelnemer. Dit is de eerste stap in verandering in gedrag. Leerlingen worden gestimuleerd zich kwetsbaar op te stellen. Hierdoor komen gevoelige onderwerpen omhoog. Deze training heeft ook een signalerende functie voor leerlingen die specifieke of gespecialiseerde hulp nodig hebben. Bijzonderheden worden na iedere training gerapporteerd aan de docent.

POWER-training post-it sessie

De voordelen van POWER-training: 

 1. De deelnemer leert het reguleren van emoties. 
 2. Het vermindert en gaat pesten tegen.  
 3. De deelnemer ervaart minder angstgevoelens.  
 4. De deelnemer kan grenzen stellen. 
 5. De deelnemer kan omgaan met andermans emoties.

     Vragen over de POWER-training van Sportdocent binnen het voortgezet onderwijs? Of heeft u een andere vraag aan Sportdocent? Neem dan contact op via 035 – 30 30 039 of vul onderstaand contactformulier in.


     Contactformulier Sportdocent Onderwijs – POWER-training