fbpx
Skip to main content

Gymlessen in het primair onderwijs

Gymlessen zijn van vitaal belang voor de motorische en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Hoe meer gymles, hoe beter voor het kind dus, maar helaas heeft Sportdocent Onderwijs daar niet zoveel invloed op. Waar we wel invloed op hebben, is de kwaliteit van het huidige aanbod. De inzet van vakdocenten is volgens ons dé manier om een kwaliteitsslag te maken, al zetten we ook grote stappen op scholen waar geen vakdocent aanwezig is.

Gymdocenten van Sportdocent

Sportdocent Onderwijs heeft gymdocenten in dienst die voor een langere periode of zelfs voor een heel schooljaar gymlessen verzorgen op basisscholen. Dit houdt concreet in dat een school (of stichting) een overeenkomst aangaat met Sportdocent, waarbij zij onze docenten inhuren. 

Een gymdocent van Sportdocent heeft meerdere voordelen:

  • Het verhoogt de kwaliteit van het bewegingsonderwijs op de betreffende school. Een vakdocent is immers gespecialiseerd in het verzorgen van gymlessen. Daarbij werken we vanuit de leerlijnen, zoals beschreven in het Basisdocument bewegingsonderwijs;
  • De inzet van een vakdocent zorgt daarnaast voor eenduidige beoordelingen, doordat alle leerlingen door één expert worden onderwezen en gemonitord. Hierdoor kan de motorische ontwikkeling school breed worden bijgehouden. Onze gymvoortgangsrapportage-tool Sport 360 draagt eveneens bij aan een eenduidige beoordeling en naadloze overdracht;
  • De gymdocent wordt vanuit Sportdocent voor en achter de schermen ondersteund. Zo worden beginnende gymdocenten door ervaren vakgenoten begeleid, vinden er meermaals lesbezoeken plaats, organiseren we symposia, bijeenkomsten en bijscholingen om onze docenten verder te ontwikkelen en hebben de docenten een leger aan collega’s achter zich om mee te sparren. Dit vindt allemaal plaats vanuit de Vakgroep bewegingsonderwijs Sportdocent;
  • Bovendien draagt u niet de lasten van een vast dienstverband. Mocht de docent tijdelijk met verlof gaan of loopt de samenwerking niet zoals gehoopt? Dan zijn wij in staat een vervangende docent aan te stellen. En verloopt de samenwerking absoluut zoals gehoopt? Dan kan een school de samenwerking ieder jaar verlengen of onze vakdocent overnemen!

Onze docenten hebben een afgeronde opleiding tot docent Lichamelijke Opvoeding (eerstegraads lesbevoegdheid) en beschikken over een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het is overigens ook mogelijk om op korte termijn – bijvoorbeeld in geval van (langdurige) ziekte of zwangerschapsverlof – een vervangingsdocent van Sportdocent Onderwijs de gymlessen te laten verzorgen. Meer info over onze invalpoule voor het primair onderwijs vindt u hier.

Benieuwd of een van onze docenten op uw school aan de slag kan? Neem voor meer info of nadere kennismaking contact op met 035 – 30 30 039 of vul onderstaand contactformulier in.


Contactformulier Sportdocent onderwijs