fbpx
Skip to main content

Bewegingsonderwijs in het primair onderwijs

Bewegingsonderwijs is van vitaal belang voor de motorische en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Scholen moeten voldoen aan twee keer per week minimaal 45 minuten bewegingsonderwijs. De inzet van vakleerkrachten is volgens ons dé manier om een kwaliteitsslag te maken, al zetten we ook grote stappen op scholen waar geen vakdocent aanwezig is.

Vakleerkrachten van Sportdocent

Sportdocent Onderwijs heeft vakleerkrachten in dienst die bewegingsonderwijs verzorgen op basisscholen. Dit houdt concreet in dat een school (of stichting) een overeenkomst aangaat met Sportdocent, waarbij zij onze vakleerkrachten inhuren. 

Een vakleerkracht van Sportdocent heeft meerdere voordelen:

  • Het verhoogt de kwaliteit van het bewegingsonderwijs op de betreffende school. Een vakleerkracht is immers gespecialiseerd in het verzorgen van gymlessen. Daarbij werken we vanuit de leerlijnen, zoals beschreven in het Basisdocument bewegingsonderwijs;
  • De inzet van een vakleerkracht zorgt daarnaast voor eenduidige beoordelingen, doordat alle leerlingen door één expert worden onderwezen en gemonitord. Hierdoor kan de motorische ontwikkeling school breed worden bijgehouden. Onze gymvoortgangsrapportage-tool draagt eveneens bij aan een eenduidige beoordeling en naadloze overdracht;
  • De vakleerkracht wordt vanuit Sportdocent voor en achter de schermen ondersteund. Zo worden beginnende vakleerkrachten door ervaren collega’s begeleid, vinden er meermaals lesbezoeken plaats, organiseren we symposia, bijeenkomsten en bijscholingen om onze vakleerkrachten verder te ontwikkelen en hebben de vakleerkrachten een leger aan collega’s achter zich om mee te sparren;
  • Bovendien draagt u niet de lasten van een vast dienstverband. Mocht de vakleerkracht tijdelijk met verlof gaan of loopt de samenwerking niet zoals gehoopt? Dan zijn wij in staat een vervangende vakleerkracht aan te stellen. En verloopt de samenwerking absoluut zoals gehoopt? Dan kan een school de samenwerking ieder jaar verlengen.

Onze vakleerkrachten hebben een afgeronde opleiding tot docent Lichamelijke Opvoeding (eerstegraads lesbevoegdheid) en beschikken over een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het is overigens ook mogelijk om op korte termijn – bijvoorbeeld in geval van (langdurige) ziekte of zwangerschapsverlof – een vervangingsdocent van Sportdocent Onderwijs de gymlessen te laten verzorgen.

Benieuwd of een van onze docenten op uw school aan de slag kan? Neem voor meer info of nadere kennismaking contact op met 035 – 30 30 039 of vul onderstaand contactformulier in.


Contactformulier Sportdocent onderwijs