fbpx
Skip to main content

Ons verhaal

Sportdocent is een initiatief van Nationaal Bureau Sport Stimulering, dat opereert vanuit een tweeledig doel: het stimuleren en professionaliseren van sport. Om dit te bereiken werken we met enthousiaste sportprofessionals (o.a. ALO, Sportkunde, CIOS en Sport & Bewegen) aan innoverende programma’s.

De focus van onze expertise ligt op de ontwikkeling van kinderen tussen de vier en twaalf jaar oud. Dit komt voort uit de gedachte dat een positieve sportervaring op jonge leeftijd de kans vergroot dat iemand op latere leeftijd blijft sporten en bewegen. Door kinderen enthousiast te maken voor sport creëren we zodoende een gezondere samenleving op de korte én lange termijn.

Wat doet Sportdocent?

Scholen en kinderopvangorganisaties hebben een unieke positie. Het zijn plekken waar kinderen vaste beweegmomenten hebben (van beweegonderwijs tot sport op het plein) of waar een vast beweegmoment gecreëerd kan worden (iedere dag op de kinderopvang).

De jeugd verplaatst zich steeds meer van het speelplein richting de (spel)computer. Sportdocent zet zich daarom in om zoveel mogelijk beweegmomenten te creëren én om de vaste beweegmomenten die kinderen hebben van een zo hoog mogelijke kwaliteit te laten zijn. Dat vergroot volgens ons de kans dat kinderen een positieve sportervaring hebben en net zo enthousiast worden over sport, bewegen en buitenspelen als al onze collega’s zijn.

Sportdocent valt hierin te scheiden in twee delen:

Sportdocent Onderwijs

Vanuit Sportdocent Onderwijs geven gymdocenten (in dienst van Sportdocent) op structurele en invalbasis gymles in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. De grootste groep collega’s is actief in het primair onderwijs, waar onze gymdocenten onder andere via de werkdrukgelden door basisscholen worden ingezet als lastenverlichting voor groepsleerkrachten. Ook ontzorgen we scholen op het gebied van sportieve activiteiten, zoals de Koningsspelen, Pietengym, schoolkampen en sportdagen, en werven en selecteren we in opdracht van scholen geschikte kandidaten voor de invulling van een functie binnen het bewegingsonderwijs.

De discussie over de werkdruk binnen het primair onderwijs zorgt ervoor dat onze sportdocenten steeds vaker een andere rol gaan spelen. Zo zijn steeds meer van onze collega’s actief bij de organisatie van speciale activiteiten binnen het onderwijs. Onze mensen worden vanuit de back office ondersteund bij deze rol door middel van opleiding, begeleiding en door het faciliteren van draaiboeken voor evenementen.

Sportdocent Kinderopvang

In de kinderopvang verzorgen sportbegeleiders van Sportdocent op structurele en invalbasis sportieve activiteiten. Onze sportbegeleiders hebben een diploma in de richting van Sport & Bewegen, zijn in het bezit van een VOG en hebben affiniteit met én verstand van werken met kinderen. Bovendien vallen ze binnen de ratio, wat betekent dat ze officieel te boek staan als pedagogisch medewerker met een sportfocus.

Naast sportieve activiteiten op structurele en invalbasis verzorgen we ook sportieve workshops en cursussen op de kinderopvang:

  • Een workshop is een eenmalige sportactiviteit (van een clinic op een middag tot een sportdag in de vakantie).
  • Een cursus is een terugkerende sportactiviteit (van een cyclus van drie voetbaltrainingen tot een totaaltoernooi tussen vestigingen, inclusief voorrondes, groepsfase en knock-outsysteem tot de finale).