fbpx
Skip to main content

Vakgroep bewegingsonderwijs Sportdocent

Gymlessen, evenementen als de Koningsspelen en Pietengym, pleinspelen en de lesmethode: alle diensten, producten en activiteiten van Sportdocent Onderwijs bieden we scholen in het primair onderwijs los aan. Dat betekent in de praktijk dat we op school A misschien de gymlessen verzorgen en een sportdag organiseren, waar we bij school B alleen meedenken over de invulling van een sportief schoolkamp. We merken echter dat veel scholen in het primair onderwijs behoefte hebben aan én baat hebben bij een beweegpartner, in de breedste zin van het woord. Een partij die meedenkt over de invulling van sport- en beweegdoelen op een school, met de overkoepelende visie van de bijbehorende stichting centraal. Een partij die vervolgens het bestuur en de leerkrachten ontlast in het organiseren van activiteiten om deze doelen te behalen. Oftewel: een partij die niet de sportdag organiseert óf gymlessen verzorgt, maar een partij die beiden voor zijn rekening neemt en ook nog eens nadenkt hoe die activiteiten nog beter kunnen aansluiten bij de beweeg- en onderwijsvisie van de school.

Een belangrijke reden dat veel scholen in het primair onderwijs behoefte hebben aan een beweegpartner, in de breedste zin van het woord, is dat er in het voortgezet onderwijs in de regel plaats is voor een interne vakgroep bewegingsonderwijs – van waaruit vakdocenten met elkaar kunnen sparren, jaarplannen worden opgesteld en beweegactiviteiten georganiseerd – maar in het primair onderwijs niet. Voor vakdocenten bewegingsonderwijs betekent dit gemiste kansen om vakinhoudelijk te sparren met andere vakdocenten. Bijscholingen zijn meestal gericht op de ontwikkeling van groepsleerkrachten. En scholen en stichtingen kunnen op hun beurt het bewegingsonderwijs moeilijker ontwikkelen en breder integreren wanneer er geen interne vakgroep bewegingsonderwijs is. Denk aan:

  • Bewegend leren;
  • Het schoolplein beweegvriendelijk inrichten;
  • De koppeling maken tussen de gymles, spelen op het plein en het pauzehouden van groepsleerkrachten en leerlingen.

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen waarom scholen of stichtingen in het primair onderwijs geen interne vakgroep hebben. Vakdocenten bewegingsonderwijs zijn in de meeste gevallen de enige aanwezige beweegexpert op een school en in deeltijd in dienst. En stichting breed is er wellicht niet de schaalgrootte om een overkoepelende, interne vaksectie op te zetten. Om stichtingen en hun scholen in het primair onderwijs volledig te ontlasten in het verzorgen en ontwikkelen van bewegingsonderwijs, in de breedste zin van het woord, zet Sportdocent de Vakgroep bewegingsonderwijs in. Omdat we in de vakgroep onze expertise combineren met die van meerdere stichtingen, bereiken we de schaalgrootte om zowel stichting breed als per individuele school een doorlopende beweegstructuur te creëren. Bovendien is de Vakgroep bewegingsonderwijs dé manier voor scholen om zich te profileren met een vakdocent die op efficiënte, professionele wijze het beweegaanbod neerzet en doorontwikkelt.

Wat kunt u verwachten van de Vakgroep bewegingsonderwijs?

De basisdienstverlening van Sportdocent maakt uiteraard deel uit van de Vakgroep bewegingsonderwijs. Onze gymdocenten verzorgen dus gymlessen op scholen binnen de stichting. De grote winst die een stichting boekt door in zee te gaan met de Vakgroep bewegingsonderwijs is dat specialistische vraagstukken worden opgelost. Het opstellen en invullen van een sportief jaarplan, de organisatie van sportieve activiteiten, zoals het jaarlijkse schoolkamp, sportdagen (tijdens studiedagen), de Koningsspelen, Pietengym en pleinspelen in pauzes, bewegend leren in de schoolbanken en een beweegvriendelijk schoolplein: alle sport- en beweegvraagstukken die uw stichting – of scholen binnen uw stichting – tegenkomt, nemen wij u uit handen.

Concrete resultaten Vakgroep bewegingsonderwijs

De hierboven beschreven diensten vertellen niet het hele verhaal. Wat levert de Vakgroep bewegingsonderwijs een stichting, de scholen binnen die stichting, leerkrachten, vakdocenten en leerlingen concreet op?

Voordelen voor de stichting:

  • Continuïteit in het sport- en beweegaanbod en de kwaliteit van dit aanbod. Alle scholen binnen uw stichting maken namelijk gebruik van de diensten van de Vakgroep bewegingsonderwijs, waardoor we stichting breed één lijn trekken in onze gezamenlijke integrale beweegaanpak, langs de algemene onderwijsvisie van de stichting. Geen school valt buiten de boot;
  • U en uw scholen worden compleet ontlast, omdat de vakgroep de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de totstandkoming, ontwikkeling en uitvoering van het beweegaanbod. Wat we van u vragen is ons te helpen draagvlak te creëren voor deze vernieuwde aanpak, evenals het evalueren van het proces en terugkoppelen van uw ambities.

Voordelen voor scholen & leerlingen:

  • Continuïteit in het sport- en beweegaanbod, doordat onze vakdocenten bewegingsonderwijs klaarstaan om ziekte of (tijdelijke dan wel langdurige) afwezigheid van een groepsleerkracht (of vakdocent) op te vangen. Wanneer u onderdeel uitmaakt van de Vakgroep bewegingsonderwijs, vergaart u een voorrangspositie ten opzichte van andere scholen binnen ons bestand. Dat vergroot de kans dat er direct een vakdocent beschikbaar is;
  • Kwaliteit in het sport- en beweegaanbod, deels voortkomend uit de geboden continuïteit, maar ook uit de oplossingen die de vakgroep kan bieden voor specialistische vraagstukken. Vakdocenten die de gymles verzorgen, sportprogramma’s voor sportdagen, schoolkampen en pleinspelen, gebaseerd op de welbekende leerlijnen, het Athletic Skills Model en de nieuwste inzichten;
  • Werkdrukverlaging voor groepsleerkrachten, daar zij zich niet meer druk hoeven te maken over het verzorgen van de gymles en alle administratie die daarbij komt kijken, evenals het voorbereiden van bijvoorbeeld sportieve evenementen of begeleiden van pauzes. Dankzij de Vakgroep bewegingsonderwijs krijgen groepsleerkrachten weer tijd om na te kijken, collegiale overleggen of oudergesprekken te voeren of om simpelweg een welverdiende pauze te nemen.

Voordelen voor vakdocenten bewegingsonderwijs:

  • Vakdocenten hebben dankzij de vakgroep extra mogelijkheden zich als professional én op persoonlijk vlak te ontwikkelen. Ze volgen bijscholingen en werken nauw samen met vakgenoten. Dit draagt er vervolgens aan bij dat zij in staat zijn betere gymlessen te verzorgen en betere beweegprogramma’s door te voeren op de scholen binnen uw stichting, wat ook doorwerkt in de kwaliteit van het beweegaanbod.

Voordelen voor leerlingen:

  • Kwaliteit in het sport- en beweegaanbod, doordat er een beter (georganiseerd) beweegaanbod is (21st century skills maken hier ook deel van uit), verzorgd door gespecialiseerde vakdocenten. Leerlingen ontwikkelen zich zo motorisch beter, krijgen een nauwkeuriger beeld waar ze op sportief vlak goed in zijn en – het allerbelangrijkste – beleven nóg meer plezier aan sporten en bewegen.

Bent u benieuwd wat de Vakgroep bewegingsonderwijs van Sportdocent voor uw scholenstichting binnen het primair onderwijs kan betekenen? Vul dan onderstaand contactformulier in of neem direct contact met ons op, via 035 30 30 039.


Contactformulier Sportdocent Onderwijs