fbpx
✔️ Vakgroep bewegingsonderwijs PO ✔️ Gymdocenten flexibel inzetbaar ✔️ Sportstimulering buiten de gymles ✔️ Kinderopvang Events & Sportibox ✔️ Sportbegeleiders BSO binnen de ratio

Gymvoortgangsrapportage – Sport 360

Haal meer uit je gymles!

De landelijke aandacht is de afgelopen jaren veelal uitgegaan naar de rol van gymdocenten. Hoe de gymles inhoudelijk wordt vormgegeven komt minder aan bod, terwijl er op dat vlak ontzettend veel te winnen is. Kunnen leerlingen objectief beoordeeld worden of is het beter om je te focussen op progressie en het daarbij behorende proces? Op welke manier kan de voortgang van een leerling in kaart worden gebracht? En hoe wordt dit vervolgens overgedragen op een andere docent, zonder dat de overzichtelijkheid en eenduidige lijn verloren gaan?

Eén tool, alle oplossingen

Het zijn vragen waar gymdocenten dagelijks mee te maken hebben en die de efficiëntie én effectiviteit van hun werk allesbehalve ten goede komen. Samen met gymdocenten hebben we daarom Sport 360 ontwikkeld, een formatieve gymvoortgangsrapportage die de oplossing biedt voor deze uitdagingen.

De gymles op uw school naar een hoger plan tillen? Kom dan alles te weten over Sport 360!© Sportdocent. All rights reserved.